Hồ sơ công ty

Thanh tra TP Hà Nội rà soát dự án 3 ô “đất vàng” “treo” cả thập kỷ
ngày phát hành:2023-09-02 13:18    Số lần nhấp:192
Article thumbnail Dự án 3 ô “đất vàng” C3/CC2, B9/CC1, B9/CC3 ở KĐT Nam Trung Yên bị “treo” cả thập kỷ. Ảnh: ngaymoionline

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có văn bản kết luận công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện 50 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy.

50 dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trên địa bàn quận Cầu Giấy có 50 dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ.

Trong đó, 29 dự án thuộc danh mục 404 (dự án được Nhà nước giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất) và 21 dự án thuộc danh mục 173 (dự án các quận, huyện đề xuất).

Đối với 11 dự án đã khắc phục, xây dựng công trình đưa đất vào sử dụng, thuộc trường hợp tiếp tục theo dõi, giám sát thì các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng dự án để đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với dự án tại ô đất A3/NO, A4/NO, A5/NO KĐT Nam Trung Yên, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tổ chức đấu giá trong quý IV/2023; trường hợp không đảm bảo tiến độ, Sở TN&MT tham mưu cho UBND TP giao UBND quận Cầu Giấy tổ chức đấu giá theo phân cấp, ủy quyền.

Đối với 11 dự án UBND TP đã có quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, trong thời gian gia hạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thuộc trường hợp bất khả kháng: Sở TN&MT khẩn trương tham mưu, dự thảo văn bản của UBND TP chỉ đạo thống nhất chung, làm cơ sở để giải quyết trường hợp cụ thể.

Với 4 dự án đã có quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, đang trong thời gian gia hạn, thuộc trường hợp tiếp tục theo dõi, giám sát... UBND TP giao các sở, ngành, quận, huyện, thị xã kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng dự án để đưa vào khai thác, sử dụng.

13 dự án kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng, Sở TN&MT có trách nhiệm thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để được gia hạn; báo cáo UBND TP theo quy định trước ngày 10/8/2023…

Dự án chậm triển khai, không có khả năng thực hiện sẽ bị… thu hồi

Đối với 4 dự án vướng mắc về chủ trương đầu tư. Điển hình là dự án tại 3 ô “đất vàng” C3/CC2, B9/CC1,Hồ sơ công ty B9/CC3 KĐT Nam Trung Yên do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Handico - Thủy Dương làm chủ đầu tư, thực hiện kết luận cuộc họp ngày 27/6/2023 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì, Chủ tịch TP giao Thanh tra TP rà soát, dự thảo văn bản của UBND TP báo cáo Thanh tra Chính phủ theo hướng thực hiện theo các quyết định được UBND TP chấp thuận năm 2011, nghiên cứu phương án điều chỉnh, bãi bỏ hoặc thu hồi các quyết định điều chỉnh về quy hoạch, đầu tư năm 2015; báo cáo UBND TP trước ngày 15/7/2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND TP trước ngày 15/7/2023 với 2 dự án: Xây dựng khu nhà ở tại số 179 Trung Kính, phường Yên Hòa và đầu tư kinh doanh một tổ hợp tòa nhà văn phòng, khách sạn và các dịch vụ phụ trợ tại số 222 phố Trần Duy Hưng…

UBND TP cũng giao Sở TN&MT chủ trì tham mưu, báo cáo UBND TP theo hướng dừng thực hiện dự án; thu hồi, giao UBND quận Cầu Giấy đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn ngân sách phục vụ mục đích công cộng, ưu tiên đầu tư trường học với dự án để kéo dài nhiều năm không thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại số 200 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư.

Đối với dự án quy hoạch trụ sở các tổng công ty tại KĐT mới Cầu Giấy (22 dự án), UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, báo cáo UBND TP trước ngày 15/7/2023 với 2 dự án đã được UBND TP quyết định cho thuê đất và 2 dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư trước ngày 1/7/2014 nhưng chưa được thuê đất, chưa triển khai đầu tư xây dựng.

18 dự án còn lại, gồm 6 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư sau ngày 1/7/2014, đã quá tiến độ thực hiện dự án, chưa được giao đất, cho thuê đất và 12 dự án đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, chưa được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, theo quy định các dự án này thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu, hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, việc chỉ định nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu thầu, đấu giá là không phù hợp quy định hiện hành.

UBND TP chủ trương dừng thực hiện các nội dung đã chấp thuận trước đây về đầu tư dự án để thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đấu thầu, đầu tư, đất đai theo đúng quy định pháp luật hiện hành.